VI är Reviva plastics

Tillsammans med vårt systerbolag Kretslopp och Recycling i Sverige AB tar vi ett helhetsansvar för insamling och återvinning av all lantbruksplast i Sverige. Detta helhetsgrepp borgar för full kontroll över hela leveranskedjan och säkerställer en ren och högkvalitativ slutprodukt – fullt i klass med nyråvara.

Vi är stolta över att ha en av Europas modernaste anläggningar för tillverkning av granulat. Detta är en förutsättning för att producera toppkvalitet.

Vår historia må vara kort, men vår framtid är oändlig

Reviva Plastics och vårt systerföretag KRS har samlat in lantbruksplast sedan 2009 och haft egen produktion av granulat sedan 2019. Vår affärside är att ta ett helhetsgrepp om värdekedjan från insamling av plast hos Sveriges bönder till att leverera en högvärdig råvara till plastindustrin.

Vi vill skapa mervärden för kunder, leverantörer och medarbetare samtidigt som vi bidrar till en god samhällsutveckling. Det gör vi genom att inte bara tillhandahålla högkvalitativ produkt utan vi arbetar aktivt med klimat och miljö, ständiga förbättringar, affärsetik och socialt engagemang.

Uppförandekod

The Reviva Way

Att vara en del av en hållbar samtid är en självklarhet för oss. För oss betyder det att ta ett helhetsgrepp om insamling, sortering, tillverkning och leverans. Vårt sätt att tänka och agera präglas av våra värdeord - utvecklande, pålitliga och handlingskraftiga.

Hållbarhet hos oss