Detta är hållbarhet för oss

Vår anläggning i Korsberga hör till marknadens absolut mest moderna. Den arbetar i ett slutet kretslopp utan miljöstörande utsläpp till vatten och luft. Våra produkter består till 100% av PCR (Post Consumer Recycled). Vårt material är spårbart såväl i inkommande material som i hela bearbetningsprocessen till slutprodukt. Varje batch som lämnar fabriken har genomgått vårt väl utvecklade testprogram för att säkerställa hög och jämn kvalitet. Vi gillar att ha ordning i vår verksamhet och att bedriva den med goda värderingar, sunt förnuft och hög handlingskraft. Till hjälp har vi vårt kvalitets- och miljöledningssystem, men också en gedigen uppförandekod.

EN hållbar samtid

Hela plastindustrin pratar idag miljö och återvunnet material. Drivkrafterna kommer från marknaden såväl som från myndighetskrav. Reviva Plastics ska aktivt bidra till en cirkulär ekonomi. Det gör vi både genom vår produkt och genom vårt arbetssätt.